ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਐਕਸਲ ਐਚਆਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਐਕਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਿਵੋਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਐਚਆਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.ਐਕਸਲ 2010 ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ: https://www.myonlinetraininghub.com/workbook-downloadsਗਾਹਕ ਬਣੋ: https://www.youtube.com/channel/UCiYjpuUaSfkvdZkmtDU7JRw#ਐਕਸਲ


www.youtube.com

ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਐਕਸਲ ਐਚਆਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਐਕਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਿਵੋਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਐਚਆਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ.