10 ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਬਲੌਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟੌਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ. ਉਪਲਬਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ. ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ , ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋ. ਪਰ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ.


ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋ!#responsiveness #ਜਵਾਬਦੇਹ-ਵੈਬ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ #ਵੈਬ-ਵਿਕਾਸ #ਜਵਾਬਦੇਹ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ #ਵੈਬ-ਡਿਜ਼ਾਈਨmedium.com

10 ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟੌਪ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ. ਉਪਲਬਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ. ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!